Pankreas Kanseri ve Cerrahi Tedavisi Nedir ? Fiyatlar ve Operasyon Süreci

Pankreas Kanseri ve Cerrahi Tedavisi Nedir ? Fiyatlar ve Operasyon Süreci

Yaygın bir kanser türü olmasına rağmen tedavisi zor ve nedenleri tam olarak bilinmemektedir. Pankreas kanserinin genetik ve çevresel bir takım faktörlerin kompleks etkileşimi ile geliştiği düşünülmektedir. Sigara kullanımı pankreas kanseri riskini en az 2 kat arttırmaktadır. Tip 2 diyabetin bulunması pankreas kanseri gelişme riskini arttırabilir. Yeni başlayan şeker hastalığı veya şeker hastalığına sahip bir kişide mevcut insülin ihtiyacının aniden artması hekimi pankreas kanseri gelişimi açısından uyarmalıdır.Uzun süren pankreas iltahaplanmaları da (kronik pankreatit) pankreas kanseri gelişimi açısından risk teşkil etmektedir.

Pankreas kanserlerinin yaklaşık %10 luk bir kısmı genetik nedenlerden dolayı gelişmektedir. Birinci derece akrabada pankreas kanseri öyküsü olması pankreas kanser riskini 2 kat arttırmaktadır. Pankreas kanserlerinin üçte ikisi (%70) pankreasın baş kısmında yer alır. %15’ i gövdede, %10 ‘ u ise kuyruk kısmında bulunur. Gövde ve kuyruk kısmındaki tümörler bulgu oluşturana ve tanı alana kadar büyük boyutlara ulaşırlar. Bu nedenle fark edildiklerinde genellikle cerrahi tedavi imkanı daha azdır. Pankreas başında gelişen tümörler daha küçük boyutta iken sarılığa neden oldukları için erken dönemde fark edilebilirler.

Pankreas organının vücut içersindeki derin yerleşimi nedeniyle pankreas kanserine erken ,ilerlemeden veya bulgu vermeden önce tanı koymak oldukça zordur. Pankreas kanserinde başlangıçta belli belirsiz bir mide ağrısı olabilir.Kanser ilerledikçe ağrı sırta veya vücudun diğer kısımlarına yayılabilir.Kilo kaybı pankreas kanseri olan hastalarda görülen en sık bulgudur, neyazık ki hastalığın ileri evrede olduğunu gösteren bir belirtidir.Bazı tümörler erken evrede safrayollarına bası yaparak sarılığın erken çıkmasına ve hastanın erken dönemde tanı almasına yol açarlar.

Sarılık ile başvuran hastaya yapılacak ilk görüntüleme yöntemi karın ultrasonudur.Karın ultrasonunda safra taşı saptanan sarılıklı hastaya ERCP yapılmalıdır.Ultrasonda eğer safra taşı saptanmazsa hastaya 2. görüntüleme yöntemi olarak tomografi çekilmelidir. Sarılığı olmayan fakat pankreas kanserinden şüphenilen hastaya ilk görüntüleme yöntemi olarak tomografi çekilmelidir.Tomografide kitle görülmeyen fakat pankreas kanserinden şüphelenilen hastaya Endoskopik Ultrason (EUS) yapılır.Klinik açıdan cerrahi ile tedavi edilemeyen ; fakat onkolojik tedavi alacak panreas kanseri hastalarında tanıyı kesinleştirmek için EUS eşliğinde biyopsi yapılabilir.

- Klinik ve görüntüleme yöntemleri ile pankreas kanseri düşünülen bir hastada ameliyat öncesinde biyopsi yapmak gerekli değildir.
- Pankreasın iltahabi durumlarını(kronik pankreatit) pankreas kanserinden ayırmak için PET-CT çekilebilir.
- Pankreas kanserlerinin en etkin tedavisi, ameliyata engel teşkil eden bir durum olmadıkça cerrahidir.
- Pankreas başı kanserlerinde , midenin bir kısmı, pankreas başı, onikiparmak bağırsağı, ana safra kesesi çıkarılır.Bu operasyon pankreatikoduodenektomi (Whipple ameliyatı) olarak adlandırılır.
- Cerrahi olarak tümörün çıkarılamadığı fakat tümöre bağlı bağırsak tıkanıklığı olan veya sarılığa bağlı inatçı kaşıntıları olan ve cerrahi dışı yöntemlerle rahatlatılamayan pankreas kanserli hastalara da ameliyat yapılabilir.

7/24 WhatsApp Hattı