Rastlantısal Böbrek Üstü Bezi Kitlelerinde (İnsidentaloma) Cerrahi Tedavisi

BT ve MR ın sık kullanılmaya başlanması sonucunda çekilen filmlerin yaklaşık %0.6 - %5 inde beklenmeyen böbrek üstü bezi (adrenal) kitlelerine(İnsidentaloma) rastlanmaktadır.

Bu kitlelerin çoğu iyi huylu ve fonksiyon göstermeyen kortikal adenomlardır.İkinci en sık görülen kitle ise vücudun başka bir yerinde bulunan kanserin böbreküstü bezine sıçraması ile oluşan(metastaz) kitlelerdir.Bu olay genellikle akciğer, meme , prostat ,pankreas ve deri tümörü olan hastalarda görülür.

İnsidentalomalar da ilk yapılması gereken değerlendirme kitlenin fonsiyonel (hormon salgılama) olup olmadığı ve kötü huylu karakterde olup olmadığının saptanmasıdır. Bunun için hastada hipertansiyon, aşırı kıllanma, cushing sendromu bulguları,adet düzensizliği açısından sorgulanmalı. Daha sonrasında kortizol baskılama testi yapılmalı; kan potasyum, 24 saatlik idrarda serbest kortizol, vanil mandelik asit(VMA),metanefrin ve katekolamin düzeylerine bakılmalıdır. Bu testlerin sonucunda kitlenin fonksiyonel olduğu saptanırsa boyutu ne olursa olsun cerrahi tedavi önerilmelidir.

Tomografi ve MRI da kitlenin kötü huylu karakter taşıdığına yönelik şüphe oluşursa hastaya yine cerrahi tedavi önerilmelidir. İnce iğne aspirasyon biyopsisi (İİAB) iyi ve kötü huylu böbrek üstü bezi kitlelerin ayrımında kullanılan bir yöntem değildir; ancak başka bir tümörün böbrek üstü bezine sıçradığına (metastaz) yönelik şüphe varsa kullanılabilir.

Görüntüleme yöntemlerinde saptanan kitle 6 cm ve üzerinde ise kanserleşme ihtimali fazla olduğu için cerrahi tedavi önerilmelidir. 3-6 cm arasında hormonal açıdan aktif olmayan kitlelere 3 ay sonra tekrar film çekilmeli. Görüntülemelerde büyüme veya şüpheli görünüm tespit edilirse cerrahi tedavi önerilmelidir.

3 cm altındaki hormon salgılamayan kitlelerde de belirli aralıklarla kontrol BT/MRI çekilmelidir. Takip protokolünde ilk 2 yıl içinde 3,9 ve 18. Aylarda BT çekilmeli; büyüme yoksa takip kesilmeli. 4 yıl boyunca da yılda bir kez hormon testi yapılmalıdır. Böbrek üstü bezi operasyonları günümüzde gelişen cerrahi teknikler ile kapalı(laparoskopik)olarak yapılmaktadır.

7/24 WhatsApp Hattı